Activitate

Pentru atingerea țintelor noastre, acționăm prin:

 • Promovarea posibilităților producerii energiei regenerabile;

 • Consultanță de specialitate;

 • Pregătiri profesionale;

 • Schimb de experiență;

 • Reprezentarea membrilor și intereselor lor;

 • Cooperare cu organizații similare din țară și străinătate;

 • Pregătirea și aplicarea strategiei privind utilizarea energiei regenerabile;

 • Pregătirea și aplicarea strategiei de eficiență energetică;

 • Atragere de surse de finanțare în scopuri de promovare a produselor membrilor asociați;

 • Alinierea la standardele europene din domeniu;

 • Promovarea relațiilor de parteneriat;

 • Realizarea de materiale promoționale;

 • Organizarea și participarea la întâlniri, târguri, expoziții, conferințe, cursuri, seminarii.

 • Asistență în domeniul economico-financiar și bancar;

 • Pregătirea și aplicarea strategiei consumului rațional de energie.