Beneficiile eficienţei energetice

Realizarea primilor pași în a beneficia de procesul numit eficiență energetică se confundă în primul rând prin scăderea consumului de energie fără a afecta capacitățile tehnice ale utilizatorului căruia i se aplică acest proces.

În ansamblu însă eficiența energetică se identifică și prin necesitățile consumatorilor de a reduce costurile pe care le au cu energia, o energie care cunoaște o eră a tranziției la nivel global. Tranziția se realizează între vechile metode de obținere a energiei, în mare parte obținute prin exploatarea resurselor naturale, și noile metode care țin cont de problemele și nevoile omenirii. Problemele cu siguranță sunt numeroase și de o diversitate destul de mare, dar ne putem rezuma la două dintre ele care vor afecta omenirea, mai ales pe termen lung: reducerea continuă a resurselor naturale și problemelor legate de mediu respectiv diminuarea stratului de ozon care deja are influențe vizibile asupra climei la nivel mondial.

Cu siguranță însa la nivel de utilizatori finali sau întreprinzători care vor să beneficieze de acest proces, poate cel mai important aspect îl reprezintă factorul economic. Practic prin investiții în eficiența energetică se urmăresc ulterioare economii financiare pe care le-ar putea utiliza în menținerea sau dezvoltarea capacității de consum în cazul consumatorilor industriali, sau a confortului economic în cazul celor casnici.

Din beneficiile eficienței energetice putem enumera:

  • Eficiența energetică prin reducerea consumului efectiv de energie fără a afecta procesul tehnologic sau a scădea numărul de echipamente consumatoare.

  • Eficiența economică prin scăderea costurilor cu energia, costuri care pot fi optimizate și reorientate în alte procese precum dezvoltare sau cercetare pentru agenți industriali. La nivel macro, eficiența energetică poate avea efecte simțitoare și asupra nivelului de trai al unei națiuni.

  • Îmbunătățirea competitivității pentru afaceri. Un consum economic respectiv costuri controlate atrag după sine îmbunătățirea mediului de afaceri pentru unități din diverse domenii de activitate care pot folosi avantajele financiare în relațiile cu partenerii.

  • Creșterea nivelului energiei disponibile pentru export. Exporturile de energie sunt un pilon important al activității economice și ocupării forței de muncă. Prin folosirea energiei mai eficient, exportatorii de energie, vor deține putere suplimentară de a vinde pe piețele globale energia electrică și termică, iar veniturile rezultate pot fi investite în alte sectoare precum infrastructură, școli, spitale, etc.

  • Sporirea confortului. De-a lungul timpului mai ales în rândul agenților industriali care cu precădere sunt și cei mai importanți consumatori de energie, s-a identificat problema confortului energetic atât termic (ex. unități neîncălzite, răcite adecvat) cât și electric (ex. calitatea energiei electrice furnizate echipamentelor, sau nivelul slab al iluminatului). În rândul consumatorilor casnici, confortul energetic se reflectă în ambientul mai plăcut în care își desfășoară traiul zilnic.

  • Reducerea poluanților atmosferici locali. Eficiența energetică are aplicabilitate directă și în ceea ce privește reducerea emisiilor poluante urmărind cu succes problema globală a micșorării stratului de ozon. Acest aspect este practic avantajul ce închide lanțul de beneficii, argumentând în totalitate motivația tuturor părților implicate în acest domeniu al Energiei de a acorda eficienței energetice o importanță primordială.