Cogenerare

cogeneration

Cogenerarea este definită în linii mari ca producerea simultană sau prin combinație a electricității și căldurii.

Prefixul „Co” din cuvântul ”cogenerare” înseamnă pur și simplu valorificarea tuturor modalităților de utilizarea unei surse de energie, în acest caz, gazul natural. Astfel, prin cogenerare se produce energie suplimentară cu o mare parte din energia care s-ar fi pierdut în procesul tipic de utilizare.

Combinarea căldurii cu electricitatea nu este însă un concept nou. Încă din anul 1978, în SUA, Departamentul pentru Energie a raportat că în anii 1900, 58% din electricitatea totală produsă de instalațiile industriale fusese obținută prin cogenerare. În Europa însă, cogenerarea a fost mult mai repede răspândită în utilizare. În anul 1972, conform statisticelor aceluiași departament, 16% din electricitatea produsă în Germania de Vest era cogenerată. În Italia electricitatea cogenerată era de 18%, în Franța 16% ,iar în Olanda 10%.

De-a lungul timpului cogenerarea ca tip de energie a fost îmbunătățită în concept și operații de producere, dezvoltându-se procese și echipamente inovatoare pentru obținerea ei.  Sistemele cu cogenerare se folosesc din ce în ce mai mult în țările din nordul și estul Europei, iar în ultimul timp în SUA și Canada. Producția de energie electrică produsă în cogenerare reprezintă cca. 10% în UE în 2001 (capacitate instalată), dar există diferențe mari între diferite state – de la 2 la 60% din producția de energie electrică.

În strategia formulată în anul 1997 de Comisia Europeană a fost prevăzut obiectivul de dublare, până în 2010, a utilizării acestei tehnologii, atingându-se o pondere a cogenerării de 18% în producția UE de electricitate. Se estimează că realizarea acestui obiectiv va determina diminuarea emisiilor de CO2 cu peste 65 milioane tone anual.

În România, pe lângă cogenerarea industrială, în jurul anilor 1960, dezvoltarea masivă a clădirilor urbane a creat premisele favorabile pentru dezvoltarea cogenerării în scopul încălzirii centralizate a acestora. De reținut este faptul că România se situează pe locul 3 în Europa (după Rusia şi Polonia) din punctul de vedere al taliei rețelei de termoficare.

Cogenerarea este un proces care valorifică fiecare resursă la potențialul său maxim, care asigură eficiență economică și energetică în timp ce contribuie la protejarea mediului înconjurător.

Principiul care stă la baza procesului de cogenerare este unul destul de simplu și anume: generarea electricității produce căldură, sistemul de cogenerare captează această căldură și o folosește pentru a furniza apă caldă, abur, căldură pentru încălzirea spațiilor sau răcirea a acestora. Din această perspectivă, producerea convențională se dovedește a fi extrem de ineficientă economic și energetic, doar o treime din potențialul energetic al combustibilului fiind transformat în energie utilizabilă. Astfel, creșterea semnificativă a eficienței cu cogenerare înseamnă consum redus de combustibil și emisii reduse în comparație cu producerea convențională de energie termică și electrică.

Procesul dintr-un sistem de cogenerare este următorul: Un motor termic (turbină cu abur sau gaze, motor cu ardere internă) acționează ca un generator electric care produce energie electrică, iar caldura evacuată (abur, gaze de ardere și/sau lichide de răcire) este recuperată pentru a produce abur tehnologic sau agenți de încălzire.