Energie termică

heating 

Energia termică este definită în termeni simpli ca energia derivată din căldură.

Domeniul energiei termice, din care face parte și serviciul public de alimentare centralizată cu energie termică, deține o pondere mai mare de 50% în consumul de energie al României, având, totodată, cel mai mare aport în pierderile energetice.
Dintre principalele surse utilizate în țara noastră pentru producerea energiei termice putem aminti:

    • combustibili fosili: cărbune, tiței, gaze naturale;

    • surse alternative: cogenerare, biomasă, energie solară, energie geotermală;

 

În Romania mai ales, dar şi la nivel global principala sursă de energie termică este reprezentată de combustibilii fosili care sunt folosiți de ani de zile pe scară largă. Ca şi în cadrul energiei electrice problemele globale se reflectă şi în ceea ce priveşte energia termică prin prisma diminuării resurselor naturale, dar şi a problemelor de mediu.

 

În ceea ce priveşte structura combustibilului utilizat pentru producerea energiei termice, hidrocarburile au cea mai mare pondere, peste 60% din combustibilul utilizat, cărbunii având un aport de peste 25%, în medie. Ponderea resurselor energetice neconvenţionale în producerea energiei termice este sub 1%.

Structura resurselor utilizate pentru producerea energiei termice [mii tep], 2008-2013

Resurse energetice 2008 2009 2010 2011 2012 2013
UM mii tep mii tep mii tep mii tep mii tep mii tep
Cărbune 651,18 591,00 640,87 700,40 647,26 619,53
Biomasă 27,46 28,90 44,96 74,51 67,33 63,31
Hidrocarburi lichide 189,60 238,57 258,93 288,41 194,55 179,83
Hidrocarburi gazoase 1.692,89 1.500,63 1.490,17 1.443,83 1,367,72 1.242,49
Alţi combustibili 1,05 0,28 0,28 0,33 0,25 0,38
Surse neconvenţionale 1,66 0,66 0,88 2,75 3,33 3,93
Total 2.563,83 2.360,03 2.436,08 2.510,21 2.280,43 2.109,48

Serviciul de alimentare cu energie termică se realizează prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice aparţinând domeniului public sau privat al autorităţii administraţiei publice locale sau al asociaţiei de dezvoltare comunitară. La nivel naţional, există un volum important de centrale termice și de cogenerare și reţele de distribuţie a căldurii aferente acestora, aflate în operarea unor societăţi comerciale care asigură alimentarea cu energie termică pentru încălzire și răcire a clădirilor administrative, comerciale sau rezidenţiale.

În contextul energiei termice produse din surse regenerabile de energie, putem include: biomasa, energia solară, energia geotermală.


Biomasă

Centralele energetice bazate pe biomasă produc energie prin utilizarea reziduurilor agricole, menajere sau industriale în sisteme de ardere care pot fi combinate şi cu ţiţei sau gaze, prin conversia biomasei în gaze combustibile care pot substitui arderea gazelor naturale.

Aceste tipuri de surse de energie sunt cunoscute ca biocombustibili și includ în mod simplu rezidurile bio din gospodărie.

Clorofila prezentă în plante absoarbe dioxidul de carbon din atmosferă și apa din sol prin procesul de fotosinteză. Aceeași energie este dată către animale atunci când ele mănâncă plantele. Aceasta este considerată a fi o sursă de energie regenerabilă, deoarece dioxidul de carbon si apa conținută în interiorul plantelor și animalelor sunt eliberate înapoi în atmosferă atunci când sunt arse. Astfel pentru a obține mai multă energie din biomasă este nevoie de a crește mai multe animale și culturi.


Energia solară

Energia solară este energia termică care stochează lumina de la soare pentru a crea căldură. Această energie sebazează pe instalații termice și panouri solare termice. Modul de funcționare de bază al sistemelor solare termice încorporează un mijloc de absorbție a radiației solare prin diferite sisteme tehnologice. În funcție de procesul de captare și distribuire al energiei solare tehnologiile în domeniu pot fi active sau pasive.

În aplicație, energia termică astfel obținută poate fi folosită pentru încălzirea și răcirea spațiilor cu ajutorul arhitecturii solare, furnizarea de apă potabilă prin distilare și dezinfecție, iluminat, producerea de apă caldă, gătitul cu ajutorul energiei solare, energie electrică și căldura de înaltă temperatură utilizată în scopuri industriale.


 Energia geotermală

 Energia geotermală este energia obținută din pământ, din roci fierbinți prezente în interiorul pământului. Se produce din cauza fisiunii de materiale radioactive în miezul pământului și unele locuri din interiorul pământului devin foarte fierbinți.

Pentru a valorifica această energie geotermală, două găuri sunt săpate adânc în pământ și apa rece este pompată prin prima conductă,iar aburul iese prin cea de a doua conductă, acesta ajută la generarea de electricitate. Găurile săpate pentru exploatarea energiei geotermale dau mai puține emisii de gaze de seră decât metoda convențională de ardere a combustibililor fosili. Astfel dacă este utilizat la o scară mai mare și mai eficient, producerea de energie geotermală reduce încălzirea globală.

Pornind de la datele statistice la nivel naţional vă prezentăm în tabelul următor consumul real în funcţie de tipurile de consumatori în perioada anilor 2008-2013:

Indicator 2008 2009 2010 2011 2012 2013
UM mii tep mii tep mii tep mii tep mii tep mii tep
Rezidențial 1.206,01 1.182,16 1.134,74 1.120,53 959,52 904,84
Industrie 323,49 237,57 282,64 291,39 278,67 258,66
Servicii 235,17 193,91 214,08 225,14 234,27 223,15
Agricultură 14,18 21,69 18,04 23,98 30,34 26,99
Transport 16,34 13,69 4,84 1,68 2,25 2,03
Total 1.795.19 1.649,03 1.654,34 1.662,72 1.505,05 1.415,67