Trigenerare

trigeneration

Trigenerarea produce într-un singur proces trei forme ale energiei: electricitate, încălzire și răcire. Astfel, se furnizează printr-un singur sistem: energie, apă caldă, încălzirea spațiului și aer condiționat. Această producere combinată de energie ca și cogenerarea poate fi aplicată cu succes atât în industrie, cât și în scop de autoconsum.

Trigenerarea nu este un concept nou. Aceasta a apărut în urma sistemului de cogenerare ca o extindere a lui. De-a lungul timpului trigenerarea a fost întâlnită în sistemele modernizate ale rețelelor de energie descentralizate, din multe orașe europene, inclusiv Berlin, Copenhaga, Stockholm, Helsinki, Viena, Hamburg, Gothenburg, Paris, Moscova, Sankt Petersburg, Turin, Barcelona și Londra.

Atât cogenerarea cât și trigenerarea reprezintă tot mai des una dintre opțiunile strategice ale întreprinderilor care percep eficiența energetică ca pe o oportunitate esențială de reducere a costurile de producție și de creștere a competitivității.

O instalație de trigenerare se compune din:

– o instalație de cogenerare;

– un chiler de absorbție compatibil cu parametrii termici ai instalației de cogenerare;

– un tablou de comandă și control general, dotat cu procesor;

Generatoarele pierd căldură în timp ce creează energia electrică. O instalație de trigenerare captează această căldură care într-un sistem convențional s-ar fi pierdut și o folosește pentru a genera apă atât caldă cât și rece.

Apa răcită este creată de un răcitor de absorbție, care este generat de excesul de căldură și care funcționează ca un frigider. Se creează apă la temperaturi suficient de scăzute pentru a fi utilizată pentru aerul condiționat.