Instituții de reglementare

Instituții europene

DG Energy

Directoratul General pentru Energie (DG Ener)este parte a Comisiei Europene. Această instituție este responsabilă pentru dezvoltarea și implementarea politicii Europene privind energia.

ACER

Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) contribuie la garantarea bunei funcţionări a pieţei europene unice a gazului şi electricităţii. Agenţia sprijină autorităţile naţionale de reglementare în îndeplinirea funcţiei de reglementare la nivel european şi, dacă este cazul, coordonează activitatea acestora.

Instituții naţionale

ANRE

ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – are ca obiect de activitate elaborarea, aprobarea şi monitorizarea aplicării ansamblului de reglementări obligatorii la nivel naţional necesar funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, termice şi a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor.