Legislație

Reglementări

 • Legea Nr.134 din 18.07.2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
 • Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica Data: 01.08.2014 MO 574/01.08.2014
 • Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
 • HOTĂRÂRE nr. 1.069 din 5 septembrie 2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020;
 • HG 1461 4 decembrie 2008;
 • HG 1661 19 decembrie 2008;
 • HG 750 18 iulie 2008;
 • Legea 199.2000 modificata cu OG 78.2001 si legea 120.2002
 • Legea nr. 220/2008 – actualizata cu propunerea de modificare din iunie 2011
 • Ordonanta 29.08.2008 (eficienta energetica si promovare SER)
 • Hotarâre nr. 443 din 10/04/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 288 din 24/04/2003 privind promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie;
 • HOTARARE 958-2005 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrica din surse regenerabile de energie si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
 • L E G E 220-2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Ordonanta de urgenta nr. 18/2009

Directive

 • Directiva UE nr. 27/2012 privind eficienta energetica
 • Directiva 2009.28.EC (promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile)
 • Directiva 2009.29.EC (cotele de emisie de gaze cu efect de sera)
 • Propunere Directiva promovarea energiei din surse regenerabile

ANRE Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei 

 • Hotarare de guvern
 • Program Reglementari pentru 2014
 • Regulament de calificare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile